Schoten is een voormalige gemeente, tegenwoordig wijk in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland, gemeente Haarlem. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-4-1927.

.Buurgemeente Haarlem, die lange tijd nauwelijks meer omvatte dan wat nu het Centrum is, kreeg eind 19e eeuw last van ruimtegebrek en heeft in de decennia daarna geleidelijk (delen van) omliggende gemeenten geannexeerd. Zo annexeerde zij per 1-8-1884 een deel van de gemeente Schoten met op dat moment 530 inwoners. 

De gemeente Haarlem heeft het resterende deel van de gemeente ook geannexeerd per 1-5-1927, waarmee aan deze gemeente een einde kwam.

De grenzen van de voormalige gemeente Schoten.

Dit is te lezen op:

www.haarlemnoord.com

(oud)Schoten

Wijk in Haarlem

Geschiedenis

Het grondgebied van wat nu Schoten is, was al zeer vroeg bewoond. Opgravingen in 1959 hebben uitgewezen dat hier in de eerste eeuwen van onze jaartelling al bewoning was. De plaatsnaam wordt in 866 voor het eerst in bronnen vermeld (als 'Scota'). 


De gemeente Schoten is ontstaan uit zeven heerlijkheden, die opgingen in de gemeente Schoten

  1. Zuid Akendam
  2. Hogerwoerd
  3. Schoterbosch
  4. Zaanen
  5. Schoten
  6. Schotervlieland
  7. Noord Akendam