De molen werd geopend op 19 mei 1779.

De windmolen staat aan hetSpaarne, toentertijd aan de rand van de stad.

De molen werd gebouwd op de oude funderingen van de vroegere Goe Vrouwtoren. De Goe Vrouwtoren maakte deel uit van het oudevestingwerkrond Haarlem.

Doordat de molen boven op de fundering van de toren gebouwd werd, stond de molen hoog en ving daarmee veel wind.

"de Adriaan"

Molen

De molen werd in eerste instantie gebruikt voor het malen vantufsteen, schelpen en eikenschors. In 1802 werd de molen verkocht aan eentabakshandelaar, die er tabak produceerde. In 1865 veranderde de molen van eigenaar en functie. De molen wordt omgebouwd tot wind- en stoommolen, voortaan wordt er graan gemalen. In 1925 wil men de molen slopen - er is te veel concurrentie van de 'moderne' industrie, de molen is niet meer winstgevend. In datzelfde jaar wordt De Adriaan gekocht door De Vereniging De Hollandsche Molen, op die manier wordt sloop voorkomen. Het malen gaat gewoon door totdat de molen in 1930 tijdens een storm zware schade oploopt. De molen komt leeg te staan en vervalt.